Language
Currency
Кошничка 0
0 ден.

ПОЛИТИКА ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

ВОВЕД

Оваа политика објаснува како Друштвото за трговија и услуги ДД-Сторе ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: ДД-Сторе) може да ги користи вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

Личните податоци кои се обработуваат преку веб страницата www.ddstore.mk може да се користат за директен маркетинг единствено врз основа на дадена согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат.

ШТО Е ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?

Директен маркетинг е рекламирање кое е насочено кон конкретни физички лица, за разлика од рекламите на билборди, во весниците, преку радио или телевизија, кои се однесуваат на група на физички лица кои ќе ги прочитаат или слушнат.

КАКО ГО КОРИСТИМЕ ДИРЕКТНИОТ МАРКЕТИНГ

ДД-Сторе користи директен маркетинг преку е-маил.

ДД-Сторе не спроведува директен маркетинг усно преку телефон или по пошта.

ДД-Сторе спроведува политика на избор за корисниците (opt-in), со која секој што сака да биде дел од директен маркетинг може при самата регистрација на профил на нашата веб страна (https://ddstore.mk/customer/account/create/) да даде согласност или пак таквата согласност да ја даде по писмен пат, со пополнување на писмена согласност во продажните салони на ДД-Сторе.

ДД-Сторе не врши „Профилирање“ при обработката и прибирањето на лични податоци за потребите на директен маркетинг, односно собраните лични податоци не ги користиме за оценување на одредени лични аспекти поврзани со вас, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на вашите професионални обврски, економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

 

КАКОВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ИСПРАЌАМЕ

Директен маркетинг што може да ви го испрати ДД-Сторе, вклучува билтен кој содржи информации за производи и услуги, специјални понуди, промоции и настани.

ДД-Сторе може да ви испрати информации за нови производи и услуги, специјални понуди, промоции и настани во форма на е-маил.

 

КАКО ДА ГИ ДОБИЕТЕ ОВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Согласноста за користење на лични податоци за цели на директен маркетинг се дава при регистрацијата на веб страната со избирање на опцијата: “Пријави се за newsletter” со што дадената согласност се однесува исклучиво за целите на директен маркетинг за испраќање на известувања, маркетинг материјали, специјални понуди и попусти на вашата е-меил адреса, без притоа да се врзува ваквата согласност со губење на било кое друго ваше право во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата. Со пополнување на полето за добивање на електронски билтен (Newsletter) сте согласни вашата е-пошта да се чува и користи за примање информации и комерцијални понуди за нашите производи и услуги. При пријава за билтенот ја собираме и вашата IP адреса која е доделена од интернет провајдерот (ISP), која ја користите за време на пријавувањето, како и датумот и времето на пријавување. Собирањето на овие податоци е неопходно за да може да се открие евентуалната злоупотреба на вашата е-маил адреса, и истото служи како средство за правна заштита на ДД-Сторе. Личните податоци собрани во рамки на пријавата за добивање на билтенот ќе се користат единствено за оваа цел. Личните податоци собрани преку билтенот нема да се пренесуваат на трети страни. Согласност за обработка на вашите лични податоци за добивање на билтенот, имате право да ја повлечете во секое време. За оваа цел, во секој билтен е поставен соодветен линк. Исто така, пријавата за добивање на билтенот може да ја откажете во кое било време директно на нашата веб страница или да не известите на друг начин.

Доколку вие ни дадете согласност за директен маркетинг ние ќе ве додадеме во регистарот на ДД-Сторе и редовно ќе ви испраќаме вести, промоции и новости кои содржат информации за производите, услугите и случувањата поврзани со ДД-Сторе и кои содржат директни понуди за вас. За електронскиот билтен во нашата база се запишува вашата е-маил адреса, IP адресата и датумот на регистрација (опционално Име/Презиме/Име на компанија).

Со овој тип на пријава (opt-in), давате експлицитна согласност да добивате директен маркетинг.

Следејќи ги одредбите на Законот за заштита на личните податоци, ДД-Сторе може во секое време да демонстрира дека добил валидна согласност и дека води евиденција за тоа кој се согласил за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг, во кој момент и на кој начин. 

КАКО ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ДОБИВАТЕ ОВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Можете да ја повлечете својата согласност во секое време и да приговарате во кое било време за обработка на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг. ДД-Сторе нуди опција за „одјава“ (opt-out) од електронскиот билтен (Newsletter) во секое време преку линкот за одјавување достапен во е-маил пораките што ги добивате од нас како и на вашиот кориснички профил на ddstore.mk. ДД-Сторе води евиденција на физички лица кои се одјавиле од услугата за директен маркетинг. Со повлекување на вашата согласност ДД-Сторе ќе ги избриши во целост вашите податоци во рок од 30 работен ден од збирката на личните податоци за директен маркетинг.

КАКО ДД-СТОРЕ ПОСТАПУВА СО ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?

ДД-Сторе постапува со личните податоци на транспарентен начин и тоа:

 • Називот и деталите за Друштвото се вклучени кога се праќаат рекламни содржини преку е-маил;
 • На корисниците на веб страницата им е дадена јасна и лесно разбирлива политика за приватност, како и политика за директен маркетинг и истите се информирани за нивните права како субјекти на лични податоци;
 • Личните податоци (е-маил адреса) се користат само за цели на регистрација и директен маркетинг;
 • Веродостојноста на збирката на лични податоци за директен маркетинг се проценува преку земање и проверка на случајни примероци;
 • Вработените кои се овластени да обработуваат лични податоци за цели на директен маркетинг се обучени да ги почитуваат и имплементираат барањата од Законот за заштита на личните податоци.

 

РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ И ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ДД-Сторе не продава, разменува или споделува лични податоци и информации за своите клиенти со трети лица за цели на директен маркетинг, освен со обработувачите кога е потребно за да ги обезбедат услугите на ДД-Сторе за цели на директен маркетинг. Со сите обработувачи ДД-Сторе има склучено договори согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во согласност со оваа политика за директен маркетинг.

Политиката за директен маркетинг е дел од Политиката за приватност на ДД-Сторе која појаснува што ДД-Сторе прави со собраните информации од нашите корисници. За повеќе иформации посетете ја нашата Политика за приватност.

КОИ ПРАВА ГИ ИМААТ СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ПРИ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?

Согласно законските прописи, вие, како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на вашите лични податоци, како што се детално објаснети во Законот за заштита на личните податоци. Во оваа смисла, ДД-Сторе како контролор на лични податоци е должен да го олесни остварувањето на правата на субјектите на личните податоци. Од таа причина, ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете:

 • дали се врши обработка на лични податоци;
 • за целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на вашите лични податоци;
 • да побарате вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да ви биде обезбедена копија од вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на вашите лични податоци, кликнете тука.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.

Име и презиме:     Славица Трајковска

Контакт телефон:  078221139

Е-маил адреса:      slavica@ddcom.mk   

 

ИЗМЕНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

ДД-Сторе има дискреционо право да ја ажурира оваа политика во секое време. Кога ќе го сториме тоа, ќе го ревидираме ажурираниот датум на дното на оваа политика. Ги охрабруваме корисниците да ја проверуваат оваа страница  за да останат информирани за секоја промена и за тоа како ги штитиме личните податоци што ги собираме.