Language
Currency
Кошничка 0
0 ден.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Дефиниции

 

Зборовите употребени во овие услови за користење го имаат следново значење:

ДДСтор – системот за интернет трговија кој е управуван од фирмата ДДКом ДООЕЛ
Купувач – секое физичко или правно лице кое се јавува во својство на купувач на производи и услуги од ДДСтор

 

Измена на условите за користење

Овие услови може да бидат изменети од страна на ДДСтор без претходна согласност од купувачотособено доколку тоа го налагаат условите на пазаротили позитивните законски прописиДополнувањата или измените на овие услови ќе бидат обајавени и јавно достапни на веб страната на ДДСтор.
Со користење на ДДСтор, веб продавницата на ДДКомкупувачот се согласува со следните услови на користење:

 

Регистрација на купувач

Како купувач на производи и услуги од веб продавнициата ДДСтор може да се јави:

1. Секое деловно способно физичко лице, кое има валидна е-маил адреса и/или сопствена валидна и подобна платежната картичка.
2. Правен субјект кој има валидна е-маил адреса и/или сопствена валидна и подобна платежната картичка.

Со самата регистрација како купувач и креирање на профилкупувачот физичко лице потврдува дека: има наполнето 18 годиниинформациите кои ги има обезбедено при регистрацијата а кои се однесуваат на името и презиметое-маил адресата кои ги користи се валидни во моментот на регистрација и завреме на процесирање на нарачката.

Со самата регистрација како купувач и креирање на профилкупувачот правно лице потврдува дека: е легално регистрирано и постои согласно законитена матичната земјаинформациите кои ги има обезбедено при регистрацијата а кои се однесуваат на називотданочниот број и е-маил адресата кои гикористи се валидни во моментот на регистрација и за време на процесирање на нарачката.

 

При регистрацијата купувачот прифаќа да добива електронска пошта со промоции од ДДСторЗа истата ќе му биде обезбедена можност да го откажепонатамошното примање на промотивни електронски пораки.

 

Нарачка на производи

Само регистрирани корисници можат да извршат нарачка на производи преку веб сајтот на ДДСторПо завршувањето на процесот на нарачкана е-мејладресата наведена од страна на купувачот при процесот на регистрацијаќе биде испратена електронска порака за потврда на залихата и рокот наиспорака на нарачкатаДоколку купувачот се согласува со условите за испорака и ја потврди нарачкатаможе да продолжи со плаќање на нарачката.

 

Доколку некој производ не сме во можност да го испорачамеДДСтор се обврзува да му ја врати на купувачот полната уплатена сума за тој прозиводДоколку купувачот изврши уплата врз основа на изгенерирана профактура, а ние не сме во можност да испорачаме дел од нарачкатана купувачот му севраќа полната сума за оние производи кои не сме во можност да ги испорачаме.

 

Прегледот на извршените нарачки и нивниот статус купувачот има можност да ги следи и преку системот на ДДСторво делот "Моја сметка".

 

ДДСтор го задржува правото за промена на цените на производите без никаква претходна најава, не одговара за можните грешки, сите производи не се секогаш достапни во продавницата, дел од производите се порачуваат, сликите и боите на производите може да се разликуваат од реалните продукти.

 

ДДСтор е должен да го извести купувачот за промена на цената доколку е веќе извршена нарачка или нарачката е во процес на потврдаДоколкунарачката е платенакупувачот одлучува дали ќе ја доплати разликата во цените или ќе ја откаже нарачката со што ќе му се врати полниот уплатен износ.

 

 

Цени на производите

Продажната цена за производите објавени на ДДСтор е крајната цена на единица производ со вклучен данок на додадена вредност и сите други јавнидавачкиЦената е изразена во денари и наплатата се извршува во денарска валутаВо случај цената да е прикажана во некоја друга валута, тој податок е исклучиво од информативен карактерНаплатата секогаш се извршува во денариДДСтор го задржува правото за да ја промени цената на објавенитепроизводи без предходна најава.Начин на плаќање

Плаќањето на нарачките може да се изврши со следните платежни картички: Visa; Visa Electron; Mastercard; Maestro (само доколку има CVV2/CVC код напозадината од картичката), а наплатата се извршува преку нашиот партнер ХАЛКБАНКПлаќањето може да се изврши и по генерирана профактура која јадобивате на електронската пошта која сте ја навеле при регистрација на ДДСторПо извршената уплата се испорачува нарачката.Начин и услови за испорака

Производите кои купувачот ги нарачува преку ДДСторќе бидат доставени до купувачот на начин кој тој го одбрал при комплетирање на нарачкатаПроизводите ќе бидат доставени на адреса која купувачот ја навел како адреса за испорака.

 

Доколку наведената адреса е во Скопје, услугата за достава се наплатува по цена од 100 ден. За достава до населени места надвор од Скопје, услугата сенаплатува по цена од 150 ден. Овие цени важат за производи до 10 килограми. Цените за поголема тежина се менливи.

 

Сите производи се испорачуваат во определениот рок и под услови кои купувачот ги одбрал при потврдувањето на нарачката. Производите се испорачуваат со гаранција (доколку производот има гаранција), испратница и фактура за извршеното плаќање.

 

Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, или доколку нарачката содржи повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува.

 

Доколку производот е испорачан во оштетена состојба, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба веднаш да ја пријави рекламацијата, за брзо да се исправи направената грешка. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.

 

Доколку службата за испорака не успее да го пронајде купувачот на наведената адреса за испорака, ќе остави писмено известување и ќе се обиде да воспостави контакт со купувачот користејќи ги податоците оставени од негова страна при правењето нарачка.

 

Доколку купувачот не сака да ја искористи услугата за достава на нарачка до одредена адреса, нарачката може да ја подигне од просториите на ДДКом. Изборот на начинот на испорака, купувачот го прави при комплетирање на нарачката.Враќање на производ

Купувачот може да го врати производот без да ја наведе причината за таквата негова постапка во рок од 7 работни дена од денот на прием на производот. Во тој случај средствата кои ги платил ќе му бидат вратени намалени за трошоците за првичната испорака.

 

Вратениот производ и пакувањето мора да бидат 100% во оригинална неоштетена состојба. Трошокот за испорака на производот кој се враќа назад до ДДКом е на сметка на купувачот.Сервис и гаранција

ДДКом не го прима уредот на сервис, доколку уредот има овластен сервис во Македонија. Информации за овластениот сервис на производот добивате при купување на производот. Листата редовно се ажурира на нашата страница.

 

ДДКом ДООЕЛ нема да ги прима уредите на сервис доколку:

  • - Не е приложена фактура или фискална сметка за уредот (или копија)
  • - Не е приложен гарантен лист за уредот (или копија)